24.12.07

Probleem van botsende feestdagen opgelost in Knokke-Heist

In Knokke-Heist kan men volgend jaar toch op vrijdag 2 mei in het huwelijksbootje stappen. Dat leek even anders uit te zullen vallen. De feestdag van één mei valt dit keer namelijk samen met hemelvaartsdag, ook al een feestdag. Begin september deelde de Vlaamse Regering mee dat hemelvaartdag als wettelijke feestdag vervangen wordt door 2 mei. Bij nazicht van het Staatsblad bleek echter dat het koninklijk besluit een uitzondering voorziet voor de provinciale en gemeentelijke overheden. Deze lokale overheidsdiensten kunnen de wettelijke feestdag vrij kiezen. Het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist heeft dan ook beslist om de gemeentediensten op vrijdag 2 mei 2008 gewoon OPEN te houden. Trouwlustigen die graag op 2 mei zouden huwen nemen best zo vlug mogelijk contact met de dienst Burgerzaken, afdeling Knokke, ( 050 630 118).