27.12.07

Knokke-Heist Knalt! erin

In het kader van de Jeugdcultuur werd zopas tussen het gemeentebestuur en de vzw Knal een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. De vzw Knal! organiseert activiteiten en vorming voor alle jongeren van 6 tot 16 jaar. Het is de leeftijdsgroep waarop allerlei gemeentelijke initiatieven het minst vat hebben. Het is dan volgens burgemeester Lippens “ook beter dat de privé het doet”. De mensen achter Knal! Thomas Coolen en Michael Muyllaert zijn trouwens geen onbekenden in het jeugdwerklandschap. Ze waren jaren lang speelpleinmonitors en werkten mee aan tal van jeugdprojecten in Knokke-Heist. Een eerste primeur van Knal ! is alvast een initiatief dat dit jaar samen wordt aangevat met het Cultuurcentrum. Het gaat om een toneelproject voor jongeren tussen 6 en 12 jaar onder de naam “De Gelaarsde Kip”. Ook wordt gedacht aan een project waarbij jongeren uit Knokke-Heist met een eigen video-clip op tv zullen te zien zijn.


Voor meer informatie www.knalvzw.be Voor vragen kan men Knal! steeds contacteren op 0476.44.13.15 of via knalvzw@hotmail.com