30.12.07

Eiland voor de kust in plaats van ontpolderen?

In onze buurprovincie is de Partij voor Zeeland van oordeel dat er een eiland voor de kust moet worden aangelegd als alternatief voor ontpoldering. Dat schrijft de partij zondag in een brief aan de Gedeputeerde Staten die de provincie besturen. Volgens de PvZ kan door zo'n eiland de zandhonger in de Oosterschelde worden gestopt en kan nieuwe natuur ontstaan. De PvZ wil graag dat de provincie de mogelijkheid van een eiland neerlegt bij de nieuwe commissie die onderzoekt of onpoldering van de Hedwigepolder noodzakelijk is. Een eiland voor de kust zou meteen ook het ontpolderen van de Zwinbuffer in Knokke-Heist en Retranchement onnodig maken. Een en ander zou kunnen gecombineerd worden met het plan van ingenieur Henk Jesse die in de strijd tegen de toenemende golfhoogte pleit voor de aanleg van twee eilanden op tien kilometer uit de kust.