20.12.07

Subsidie voor de Fed Cup

Knokke-Heist heeft aan de Royal Zoute Tennis Club een subsidie toegekend van 40.000 euro. De organiserende instantie Octagon krijgt het geld voor het realiseren van de Fed Cup eerder dit jaar. In een interpellatie stelde raadslid Sylvie Devlieger dat de tennisclub onvoldoende verantwoording heeft gegeven over de gemaakte kosten. De Open VLD stemde dan ook tegen het verstrekken van een toelage. Burgemeester Lippens stelde dat belangrijke tenniswedstrijden tussen België en China niet elk jaar gespeeld worden en dat het gebeuren heel wat weerklank heeft gevonden in de pers en op televisie, wat goed is voor het toerisme.