20.12.07

Binnenvaartdossier ter inzage van de bevolking

Het kennisgevingsdossier voor een MER-plan omtrent de realisatie van een nieuwe verbinding voor de binnenvaart door de polders bij Ramskapelle ligt vanaf nu ook ter inzage op de Milieudienst in Knokke-Heist. Eén van de mogelijkheden tot het verbeteren van het binnenvaartverkeer zou immers het samenvoegen zijn van het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal, beter bekend als de Blinker en de Stinker. Dat zou echter een belangrijke invloed kunnen hebben op de mogelijkheden van afwatering in Knokke-Heist. Het dossier ligt nog ter inzage tot en met 7 januari. Alle mensen, organisaties en besturen kunnen hun opmerkingen bezorgen aan de Milieudienst, of rechtstreeks aan de Vlaamse overheid.