27.12.07

Veel handtekeningen tegen samenvoegen Blinker en Stinker

Er is in onze regio steeds meer weerstand tegen de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal dat tussen het grondgebied van Knokke-Heist en Brugge/Zeebrugge naar zee loopt. De vzw 't Groot Gedelf heeft inmiddels al 3.000 handtekeningen verzameld tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. Er zijn namelijk plannen om van de stinker en de blinker één breed kanaal te maken door de grond tussen beide waterlopen uit te graven. Dat brede Schipdonkkanaal moet de haven van Zeebrugge toegankelijker maken voor binnenschepen. Dat zien veel omwonenden echter niet zitten. Daarnaast is er de vrees dat gronden naast het brede kanaal misschien door industrie kan in beslag genomen worden. Dat zou met name voor Ramskapelle en voor Damme bijzonder nefast zijn.