29.3.13

N-VA stelt problemen Raad voor Lokale Economie aan de kaak

N-VA Knokke-Heist roept het gemeentebestuur en in het bijzonder raadslid Anne Vervarcke op om een nieuw initiatief te nemen voor het huishoudelijk reglement van de Raad voor Lokale Economie.  Vorige dinsdag vond de verkiezing voor de Raad voor Lokale Economie plaats.  Pas twee dagen later stond echter het goedkeuren van het huishoudelijk reglement op de agenda van de gemeenteraad geagendeerd. Nochtans vormde dit nieuwe reglement de basis voor deze verkiezing. ”Wie eerst verkiezingen houdt en pas later het reglement goedkeurt, zet de wereld op zijn kop. Dit is ongezien en trouwens niet wettelijk”, zegt fractieleidster Cathy Coudyser.   

Huishoudelijk Reglement veroorzaakt chaos
De verkiezing op dinsdag legde volgens de N-VA bloot hoe slecht dit huishoudelijk reglement wel is.  Het begrip ‘handelaar’ is niet omschreven.  Wie er allemaal stemrecht heeft is niet duidelijk.  Het reglement zegt niets over wat te doen bij staking van stemmen.  Hoe zit het met de noodzakelijke man-vrouw verdeling? Pertinente opmerkingen, die allemaal niet geregeld zijn. “Als dat allemaal niet beschreven staat, dan krijg je chaotische verkiezingen en misnoegde handelaars.  En dat hebben we aan den lijve ondervonden”,  vult Danny Bossaert, handelaar en lid van de Raad voor Lokale Economie aan.  Een rampzalig huishoudelijk reglement dus, waar de N-VA-fractie op de gemeenteraad dan ook enkel kon tegenstemmen.

Gemiste kans voor Adviesraad Lokale Economie
Volgens de N-VA is dit opnieuw een gemiste kans om van de adviesraad Lokale Economie een efficiënte, transparante en goedwerkende adviesraad te maken.  De N-VA pleit al langer voor een afslanking van deze raad tot een werkbare groep van 20 handelaars uit diverse sectoren : immokantoren, horeca, kleinhandel, KMO’s enz.  Het feit dat de voorzitter van de raad tevens gemeenteraadslid is, draagt ook niet bij tot de onafhankelijke werking. “De voorzitter moet gekozen worden uit de vertegenwoordigers.  Pas dan kan echt beleidsadvies gegeven worden.  Een voorzitter-politica kan toch nooit een neutrale persoon zijn die dan advies moet geven aan zichzelf.  Dit gaat compleet in tegen de geest van het gemeentedecreet”, gaat Olivier Bodyn verder.  Maar ook daar heeft de meerderheid geen oren naar.