29.3.13

Meer meisjes dan jongens drinken sterke drank in Knokke-Heist. 6 procent van zakgeld gaat naar canabis

Naar aanleiding van de tienerbeurs die de Gezinsbond van Knokke-Heist organiseerde in het Cultuurcentrum Scharpoord, werd een enquête gehouden over condoom- en drankgebruik, groepsdruk en assertiviteit, zakgeld, Facebook, oorsuizen en tanden poetsen. 324 jongeren tussen 12 en 19 jaar namen deel aan de vragenlijst.

Condoomgebruik
Van de 324 ondervraagden waren er 48,5 % meisjes en 51,5 % jongens. De gemiddelde leeftijd bedroeg bijna 15 jaar. 95 % van de jongens en 94% van de meisjes gaven een positief antwoord op de vraag: “Als ik seksueel contact zou hebben, dan gebruik ik een condoom?”

Sterke drank
De meerderheid (41%) drinkt nooit drank met een hoog alcoholpercentage. 32 % geeft aan een sociale drinker te zijn door sterke drank enkel te drinken samen met vrienden. Bij meisjes ligt dit nog eens 8% hoger dan bij jongens. Een vijfde van de jongeren (21%) geeft aan altijd sterke drank te drinken in het uitgaan. Opvallend is dat meer meisjes (24%) dan jongens (17%) aangeven altijd sterke drank te nuttigen wanneer ze een stapje in de wereld zetten. 3% drinkt geestrijke dranken om snel dronken te worden en 2% als ze problemen hebben.

Je mening uiten in groep
Het overgrote deel (40%) vindt het af en toe moeilijk om hun mening in groep te uiten. 52 jongeren of 16% hebben nooit moeite om hun persoonlijke opinie kenbaar te maken. De minderheid (19,6%) vindt het altijd moeilijk om hun mening in groep te uiten. De verschillen tussen jongens en meisjes is hier minimaal.

Zakgeld
39 % van de ondervraagde jongeren spenderen hun zakgeld aan uitgaan, 32 % aan gsm, 19% aan sport, , 12% aan tabak en sigaretten, 6% aan cannabis en 4,1 % aan gokken (meer bepaald poker). Het overgrote deel (41%) besteedt hun centen nog altijd het meest aan andere zaken zoals kledij, sparen en hobby’s. Meisjes spenderen hun geld vooral aan uitgaan (48% tegenover 39 % bij de jongens). Jongens zijn dan weer meer geïnteresseerd in cannabis (6% tegenover 1% bij de meisjes). Geen enkel meisje geeft geld uit aan poker. 69% van de meisjes geven vooral hun geld uit aan kledij. De tweede en derde hoofdredenen bij de jongedames zijn sparen en hobby’s, gevolgd door snoepgoed, voeding, make-up, schoenen, juwelen, “nutteloze dingen” en partner….

Facebook
71% van de jongeren geeft aan Facebook te gebruiken om op de hoogte te zijn van vrienden en anderen. De tweede grootste reden om dit sociale medium te gebruiken is het contact met vrienden. 57 jongeren gebruiken Facebook om spelletjes te spelen (18%) en 5% om zich niet eenzaam te voelen. 30 jongeren aanvaarden vriendschapsverzoeken van vreemden (9%). Het kleinste gedeelte van de jongeren heeft al eens een oneerbaar voorstel gehad (2%). Dit was enkel het geval bij meisjes, niet bij de jongens. 4 % geeft aan al eens gepest te zijn en evenveel jongeren zijn al eens benaderd geweest door personen toen ze dit niet wilden. Het pesten en ongewenste benaderingen liggen bij de meisjes dubbel zo hoog als bij de jongens. 7% van de ondervraagden gebruikt Facebook niet.

Suizende oren
60% van de jongeren erkent soms last te hebben van suizende oren. 11 jongeren (3%) heeft zelfs vaak last van tinnitus. Hoofdredenen zijn vooral na het uitgaan en na het beluisteren van muziek.