28.3.13

N-VA wil concreet optreden tegen paasoverlast

In een mededeling zegt de N-VA in Knokke-Heist blij te zijn dat er eerste stappen worden ondernomen om de overlast op het Van Bunnenplein aan te pakken. Het gemeentebestuur begint een sensibiliseringsactie. De partij stelt zich wel de vraag of dit voldoende zal zijn om de overlast die reeds lang aansleept effectief aan te pakken. Om de overlast op te lossen zijn meer concrete acties nodig op het terrein. De N-VA in Knokke-Heist weegt wel degelijk op het beleid. Op een vraag van raadslid Bodyn in februari over de aanhoudende overlastproblematiek antwoordde het gemeentebestuur dat zij actie zouden ondernemen. Enkele weken later wordt inderhaast een sensibiliseringsactie op touw gezet. De N-VA fractie vindt het noodzakelijk niet alleen te informeren, te sensibiliseren maar ook concreet te handelen. “Ik denk dat andere maatregelen noodzakelijk zijn om hier op een goede manier mee om te gaan”, verduidelijkt Bodyn. ” Ik denk dan aan het actief aanwezig zijn van de politiediensten en het effectief toepassen van GAS-boetes wanneer dat nodig is”. Fractieleidster Cathy Coudyser treedt raadslid Bodyn hierin bij: “Alleen door een daadkrachtig optreden van alle diensten is er zicht op beterschap. Uiteraard zijn we tevreden dat de meerderheid zich nu ook bewust is van het probleem maar haastige oplossingen zijn vaak halve oplossingen zijn.’