20.3.13

Vernieuwd concept Rox Plaza toegelicht aan actiecomité Rustig Heldenplein

Het college van Knokke-Heist heeft aan Filip De Baene (www.nikkisbeach.be) en Wim Voss (communicatie- en evenementenbureau New World) de toelating verleend om op het strand ter hoogte van het Heldenplein in Heist van 21 juni tot 8 september opnieuw een multifunctionele beach & sportarena in te richten. Zopas organiseerde het schepencollege in het stadhuis van Heist een informatievergadering in aanwezigheid van co-organisator Filip De Baene en vertegenwoordigers van het actiecomité “Rustig Heldenplein”. In een open en constructieve dialoog werd afgesproken om deze zomer de geluidshinder binnen de perken te houden en de communicatie met de omwonenden te optimaliseren.

Zeedijk vrij voor wandelaars

Filip De Baene begon de infoavond met een korte uiteenzetting van het vernieuwde concept van de Rox Plaza.  Qua inplanting verdwijnt de tent aan de zeedijk en komt er enkel nog een loungetent verder op het strand. Op deze manier wordt er een open kijk op de arena gecreëerd. De mobiele studio van Radio Nostalgie verdwijnt op de Zeedijk. In de plaats brengt Joe FM 8 Sunset concerts@Rox met topartiesten die op het strand gratis entertainment brengen voor jong en oud.  De initiatiefnemers laten ook met staalplaten een tijdelijke weg op het strand aanleggen zodat vrachtwagens niet langer op de zeedijk hoeven te parkeren om materiaal aan- en af te voeren.

Minder audio-visuele hinder

Het projectiescherm wordt in een andere richting opgesteld zodat de appartementsbewoners ’s nachts minder visuele hinder ondervinden. De zware geluidsboxen worden vervangen door kleinere exemplaren die het geluidsvolume meer verspreiden over het terrein.  Conform de nieuwe geluidswetgeving wordt het volume beperkt tot maximum 85dB.  

Beperkte openingsuren

De Rox Plaza opent ten vroegste om 9.30 uur de deuren met overdag voornamelijk sportactiviteiten en ’s avonds culturele evenementen. In principe gaat de beacharena om 22 uur dicht, tenzij er speciale evenementen (bv. Beachopera, filmvoorstellingen, fin de saison voor de Heistse handelaars…) geprogrammeerd zijn. Deze laatste zullen ruim op voorhand aangekondigd worden via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen en specifieke media van de Rox Plaza (krant, Facebook en websites) zodat de omwonenden, voor het overgrote deel tweedeverblijvers, de nodige voorzorgen kunnen nemen. Ook wordt volgens de PR-verantwoordelijke van Rox Plaza gedacht aan het organiseren van zomerse dansavonden.

Martin Vandenbroucke aanspreekpunt voor Heistse middenstand

Om de communicatie met de plaatselijke middenstand en meer specifiek de Heistse horeca te verbeteren, fungeert Martin Vandenbroucke als “verbindingsofficier” met de uitbaters van de Rox Plaza. Het gemeentebestuur hoopt dat alle afspraken worden nageleefd. Mocht dit niet het geval zijn, worden de omwonenden verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met co-organisator Filip De Baene of het college van burgemeester en schepenen.