20.3.13

Aanleg knuffelstrook in de Piers de Raveschootlaan

Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt op vrijdag 22 maart vanaf 7 uur de Piers de Raveschootlaan, tussen het Verweeplein en de Victor Lamoralstraat, afgesloten voor het autoverkeer. Dit is nodig voor de aanleg van een knuffelstrook. Voetgangers en fietsers hebben wèl doorgang. Tot na de werkzaamheden is het verboden te parkeren in de straat. De voorbije jaren werd het gemeentebestuur regelmatig geconfronteerd met verkeersproblemen in de Piers de Raveschootlaan  in het gedeelte gelegen tussen het Alfred Verweeplein en de Victor Lamoralstraat. De diverse problemen werden nogmaals aangekaart in de verkeerscommissie. Uiteindelijk blijkt dat heel wat problemen opgelost kunnen worden door de bestaande parkeerstrook (langs de zijde van de huizen) te verplaatsen naar de overzijde van de straat (zijde van de school en het kinderdagverblijf).  Het college van Burgemeester en Schepenen heeft dit voorstel nu goedgekeurd en op vrijdag 22 maart wordt deze ingrijpende wijziging  ook effectief uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt een wegomleiding via de Lippenslaan voorzien. Deze verkeerstechnische maatregel heeft vooral als doel een knuffelstrook aan te leggen ter hoogte van de toegang van het kinderdagverblijf “Mijn schildpadje” waardoor kinderen op een veiliger manier in het kinderdagverblijf kunnen worden afgezet. Verder wordt hierdoor de snelheid van het doorgaand verkeer nog meer afgeremd. De toegangen tot de private garages in deze straat worden door deze verkeerstechnische ingreep beter gevrijwaard zodat de tussenkomsten van de politie voor hinderend parkeren beperkt blijven.