19.3.13

Marc Van Landeghem blijft voorzitter van N-VA Knokke-Heist

Op de bestuursverkiezingen van N-VA Knokke-Heist werd maandagavond Marc Van Landeghem herbevestigd als voorzitter van N-VA.  Hij wordt ondersteund door ondervoorzitter Geert Deman, secretaris Danny Bossaert en penningmeester Mark de Kempe.  Andere bestuursleden zijn : Françoise De Vreeze, Luc Lewyllie, Dirk Laceur, Gust Smeyers en Geert Flama.  De gemeente- en OCMW-raadsleden zijn automatisch lid van het afdelingsbestuur.

Continuïteit en verdere verankering

‘Met deze vernieuwde ploeg verzekeren we de continuïteit en de verdere verankering van de partij in Knokke-Heist.’ zegt een tevreden voorzitter.  De N-VA heeft in Knokke-Heist een uitstekend parcours afgelegd.  De N-VA is hier een volwaardige partij met een sterke fractie in gemeente- en OCMW-raad.  Het werk is echter niet af.  ‘Als we een sterke partij willen blijven, dan moeten we het middenveld betrekken bij onze werking.  Met de uitbreiding van ons bestuur worden de taken herverdeeld en kan het bestuur de verdere lijn uittekenen terwijl onze mandatarissen dit concreet zullen uitvoeren’ aldus Marc Van Landeghem.  Door nieuwe mensen aan te trekken, krijgen we nieuwe ideeën, nieuwe inzichten en goede suggesties.  Allen dragen hun steentje bij in de uitbouw van de afdeling.  ‘Als er zich in de volgende drie jaar interessante mensen aanbieden, omwille van hun expertise, dan kunnen we met het bestuur altijd beslissen om deze mensen toe te voegen.’ weet ondervoorzitter Geert Deman.