21.3.13

Knokke-Heist vraagt stedenbouwkundige ontvoogding aan

Knokke-Heist heeft een formele vraag tot ontvoogding gericht aan de Vlaamse Regering. Om zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen te mogen afhandelen moet volgens de procedure van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een gemeente eerst voldoen aan 5 voorwaarden. Sinds 6 februari 2013 voldoet Knokke-Heist aan die 5 voorwaarden. Het decreet omtrent de organisatie van de ruimtelijke ordening geeft de gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het concrete stedenbouwkundig beleid in de gemeente.  Gemeenten beslissen zelf over stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen. Vroeger had de gewestelijke ambtenaar (ook de gemachtigde ambtenaar genoemd) de beslissende stem. 

Sinds het decreet is dit nu anders. Maar voor wat hoort wat. Gemeenten die zelf willen beslissen moeten wel de mogelijkheden hebben om een ruimtelijk beleid te kunnen voeren. Daartoe werden vijf voorwaarden opgelegd: de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de aanwerving van een stedenbouwkundige ambtenaar, een conform verklaard plannenregister, een vastgesteld vergunningenregister en een register van de onbebouwde percelen. Op 6 februari 2013 werd het plannenregister conform verklaard, waardoor Knokke-Heist de ontvoogding kan aanvragen. Door de ontvoogding zal onze gemeente vergunningen sneller kunnen afhandelen. Voor gewone dossiers zal dit na ontvoogding 75 dagen duren in plaats van 105. Ook het advies van het Vlaams Ministerie voor Ruimtelijke Ordening in Brugge valt weg. De Vlaamse overheid kan enkele via een beroepsprocedure nog ingrijpen.