4.1.13

Verkiezing OCMW-raad

Tijdens de zitting van eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur werden in Knokke-Heist ook 11 OCMW-raadsleden verkozen. De installatievergadering van het OCMW is voorzien op maandag 7 januari om 20 uur in het Sociaal Huis in de raadzaal op de 4de verdieping. De OCMW-raadsleden en voorzitter Kathleen van der Hooft leggen er hun eed af in handen van de burgemeester. De OCMW-voorzitter zetelt van het rechtswege als 8ste schepen in het college van burgemeester en schepenen. De eerstvolgende OCMW-raad is voorzien voor woensdag 16 januari om 20 uur in het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein in Heulebrug Heist. Met de verkozen OCMW-raadsleden gaat het om Katja Bataillie, Jean-Marc Gillardin, Tineke Gobert, Isabelle Goeminne, Carine Pauwaert, Aagje Rappé, Eric Snauwaert, Annie Vandenbussche, Kathleen van der Hooft, Franky Vanlerberghe en Laura Vanneste.