2.1.13

Topconferentie over nog grotere schepen in Zeebrugge

Volgende maand zullen enkele honderden specialisten uit scheepvaart- en havenmiddens in Zeebrugge bijeenkomen om van gedachten te wisselen over "supermegacontainercarriers". Het gaat om een initiatief van Coastlink en de Port of Zeebrugge. Eind dit jaar komen namelijk de eerste schepen in de vaart met een capaciteit van 18.000 standaardlaadkisten. Dat zijn een paar duizend containers méér dan het laadvermogen van de Marco Polo die onlangs in onze kusthaven gedoopt werd. Onder andere zullen deelnemers aan de conferentie uitzoeken waar die schepen het best afmeren en door welke bijkomende feederdiensten ze bediend kunnen worden. Men zal verder vooral ook oog hebben voor de milieuaspecten van de introductie van dergelijke megaschepen. "Hoe groter de schepen hoe lager de emissie van broeikasgassen per laadkist en dus hoe beter de resultaten voor het milieu" is één stelling van de rederijen die grote schepen inzetten. Maar veel meer feederdiensten naar slechts enkele aanloophavens doen dan weer congestie ontstaan in soms kwetsbare gebieden stellen milieu-activisten. De landmobiliteit rond havens zoals Zeebrugge is soms al zeer problematisch. Een 30-tal sprekers uit de diverse niveau's van het Vlaams en internationaal diepzee- en kort zeevervoer, de havens en de diverse overheden zal op 20 en 21 februari hun visie naar voren brengen in het Zeebrugse havenhuis.