2.1.13

Nieuw vierjarenplan voor lokale veiligheid

De nieuwe meerderheid in Knokke-Heist heeft de voorbije weken een aangepaste veiligheidsstrategie voorbereid. In de badstad wil men in de loop van dit jaar namelijk een stuurgroep oprichten rond de plaatselijke veiligheid. In overleg met de politie zal een lokale veiligheidsdiagnostiek worden opgesteld. Een gezamenlijk voorstel van veiligheidsprioriteiten zal daarbij geformuleerd worden. De diverse plannen zullen op elkaar afgestemd worden ter voorbereiding van een nieuw politie- en gemeentelijk preventieplan dat een loopduur zal hebben van vier jaar.