4.1.13

Taakverdeling burgemeester en schepenen


Tijdens het eerste college van de nieuwe legislatuur in Knokke-Heist werd de taakverdeling van burgemeester en schepenen definitief vastgelegd. Burgemeester Lippens is verantwoordelijk voor Veiligheid, Brandweer, Preventie, Communicatie, Economische expansie en Beleidsplanning. Eerste Schepen Maxim Willems beheert de portefeuilles: Cultuur, Jeugd, Senioren, Financiën, Erfgoed, Gemeente in uitbouw, Ontwikkelingssamenwerking, ICT en Vrijetijdscoördinatie. Tweede Schepen Ingrid Reubens neemt Burgerzaken, Basisonderwijs, Kunstonderwijs en Gezin voor haar rekening. Derde Schepen Piet De Groote zal zich bezig houden met Personeel,  Technische Diensten, Patrimonium en Tewerkstelling. Voor de Vierde Schepen Daniël De Vlamynck zijn weggelegd: Sport, Mobiliteit, Parkeerbeleid en Visserij. De Vijfde Schepen, nieuwkomer Anthony Wittesaele, is belast met Toerisme, Concessie en strand, Europese zaken en Drinkwater. Zesde schepen, Kris Demeyere, is verantwoordelijk voor Stedenbouw, Landbouw en Waterbeheersing. De Zevende Schepen, Paul Geerinckx, gaat zich bezig houden met Openbare werken, Milieu, Natuur en Duurzaamheid. Achtste Schepen wordt Kathleen van der Hooft. Naast het voorzitterschap van het OCMW en Het Dak houdt ze zich ook bezig met Welzijn en Wonen in de badstad.