2.1.13

Grafologie

Nu vrijdag 4 januari organiseert het Davidsvonds in het Cultuurcentrum Scharpoord een avond “Grafologie of schriftanalyse” door bestuurslid en Knokke-Heistenaar Christiaan Anseeuw. Dat gebeurt in samenwerking met Volksontwikkeling en Oostkustacademie. Op de avond leert men meer over de beginselen tot de grafologie. Er is gelegenheid om deze wetenschap te toetsen gedurende een interactieve voorstelling. Op de lagere school oefenden wij allen op een schoonschrift netjes tussen de lijntjes. Vandaag valt het ons op dat dit schoonschrift werd omgevormd tot een persoonlijke stijl. Zoals de ontwikkeling van ons karakter met de jaren vorderde, is ook ons handschrift gewijzigd onder deze evolutie. De grafoloog onderzoekt handschriften, en analyseert het karakter van de schrijver. Deze wetenschap wordt toegepast bij sollicitaties, partnerkeuze, relatie-onderzoek, studiebegeleiding door leerkrachten, gedragsstoornissen, enz.

Deelname: 5 EUR Uitpas, leden Davidsfonds, vtbKultuur - 7 EUR anderen
info: Annie Poissonnier, 050612492 - annie.poissonnier@gmail.com 
of Dominiek Segaert, 0479691865 - dominiek.segaert@skynet.be