3.1.13

N-VA roert zich op installatie gemeenteraad in Knokke-Heist

Woensdagavond werd in het stadhuis van Knokke-Heist de installatie gehouden van de 31 leden van de nieuwe gemeenteraad en de zeven leden van het schepencollege. Daarnaast werden ook de 11 OCMW-raadsleden verkozen en de 13 leden van de politieraad van de meergemeentezone Damme/Knokke-Heist. Enkel raadslid Daniël Despiegelaere, de voormalige voorzitter van de Dienst Toerisme, was niet aanwezig voor het afleggen van de eed gezien hij pas uit het ziekenhuis ontslagen was. De gemeenteraad bestaat uit 24 leden van de partij Gemeentebelangen van burgemeester Lippens en 7 verkozenen van de N-VA. De andere oppositiepartijen waren bij de verkiezingen weggeveegd. Bij de aanstelling van Leopold Lippens als voorzitter van de gemeenteraad maakte Cathy Coudyser van de N-VA bezwaar. De oppositie had liever een neutraal figuur gehad. Als voorbeeld noemde ze de naam van “Kathleen van der Hooft van de Open VLD”, die daar zes jaar geleden al op aanstuurde. Burgemeester Lippens wees er het N-VA lid direct op dat de meerderheid enkel uit de Gemeentebelangen bestaat en er in de gemeente ‘lokaal’ momenteel geen Open VLD is. De opmerking van Cathy Doudyser plus het boegeroep van de achterban klinken echter hol nu men weet dat “de grote leider” van de N-VA in Antwerpen zowel het burgemeesterschap als het voorzitterschap van de gemeenteraad naar zich toehaalt. Anderzijds lijkt het voorzitterschap van de gemeenteraad toch te leiden tot onenigheid binnen de meerderheid. Met name heeft raadslid Frank Naert z'n bedenkingen. Je leest er HIER meer over. Cathy Coudyser zei het verder te betreuren dat in het Schepencollege slechts 1 vrouw zetelt. Straks zetelt evenwel ook de voorzitster van het OCMW (Kathleen van der Hooft) in het schepencollege. Dan zijn er dus 2 vrouwen op 8 leden. Bij de verkiezing van de 11 leden van het OCMW probeerde de N-VA, dat twee leden kreeg, ook nog Jasper Waeghe van de gelijknamige eenmanspartij te sponsoren als derde lid, maar dat mislukte.

De coördinaten van de burgemeester, schepenen en alle gemeenteraadsleden,  vind je HIER