13.6.12

Enkel Zwinbuffer betaalt tot nog toe gelag voor Scheldeverdieping

Eurocommissaris Janez Potočnik heeft aan Nederland een ingebrekestelling gestuurd in verband met het natuurherstel na de verdieping van de Westerschelde. De volledige inhoud van de brief werd nu bekend gemaakt. Van de vereiste 300 hectare nieuwe natuur die onze noorderburen moesten realiseren is volgens de Europese Commissie alleen 15 hectare in het Zwin daadwerkelijk in uitvoering. Bovendien zouden al de maatregelen in het meest gunstige geval tot realisatie van slechts 68 hectare nieuwe estuariene natuur leiden, zegt Europa. Potočnik stelt dat Nederland naar zijn oordeel niet voldoet aan de verplichting op grond van de Habitatrichtlijn. De Nederlandse Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal nu binnen de door de Europese Commissie gevraagde termijn een reactie formuleren. De staatssecretaris vindt het echter niet passend om de opties voor een volgende regering te schetsen, nu het zittende Nederlandse kabinet besloten heeft geen besluit meer te nemen over natuurherstel in de Westerschelde.