13.6.12

Zwemwaterkwaliteit zeer goed

De kwaliteit van het zwemwater in Knokke-Heist is momenteel voor alle vijf de stranden “zeer goed”. De metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij leveren trouwens gewoonlijk zo’n prima resultaat op in de badstad. Was dat met de temperatuur ook maar zo… Sinds vorig jaar wordt de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen opgevolgd aan de hand van een Europese ‘Zwemwaterrichtlijn’. De kwaliteit wordt beoordeeld over een periode van 4 jaar en afgetoetst aan twee bacteriologische parameters. Het betreft E. coli en intestinale enterokokken. Dat zijn bacteriën die voorkomen in menselijke en dierlijke ontlasting. In Knokke-Heist gebeurt de staalname door de VMM één of tweemaal per week. Van zohaast de resultaten bekend zijn worden deze in de badstad opgehangen aan de verdwaalpalen. Hierbij worden smileys gebruikt, en mocht het ooit nodig zijn 'een verbodsbord'. Op basis van de resultaten van de afgelopen 4 jaar worden de zwemwateren ingedeeld in 4 klassen, nl. uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. Elke klasse heeft een symbool. Kortstondige verontreiniging (minder dan 72 uur) wordt niet meegerekend voor de beoordeling. Via deze link kan men steeds het zwemwaterprofiel van elke badzone raadplegen.