15.6.12

Visserijherrie rond aanlandingsplicht discards

Naar aanleiding van de Europese Visserijraad over hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid hebben vissers- en producentenorganisaties het plan verworpen voor een aanlandingsplicht voor vis-discards in de Europese Unie. Die plicht komt neer op een verbod om gevangen vis, die te klein is voor de verkoop, overboord te zetten. In de plaats wil de sector stimuleringsmaatregelen om ongewenste bijvangsten geleidelijk te minimaliseren. De focus zou moeten liggen op het vermijden van dergelijke bijvangst en de stapsgewijze reductie van discards. “Een aanlandingsplicht is populistisch, simplistisch, onrealistisch en zal geen oplossing zijn voor de complexe discardsproblematiek en dus geen bijdrage leveren aan het duurzaam beheer van de visstand”, aldus de sector. Onder Cypriotisch voorzitterschap wordt naar verwachting eind dit jaar door de Europese Visserijraad een besluit genomen in deze materie.