11.6.12

Prof. Eric Suy op N-VA lijst in Knokke-Heist

De 79-jarige professor Eric Suy krijgt een plaats op de N-VA lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Eric Suy is een internationaal expert in Volkenrecht. In 1965 publiceerde hij een werk over de "Volkenrechtelijke aspekten van de R.E.M.-affaire". Dat had te maken met de positie van het televisie-eiland van TV-Noordzee dat buiten de territoriale wateren voor de kust van Noordwijk was neergezet. De Nederlanders namen het eiland in beslag op grond van een VN-resolutie in verband met de rechten van kuststaten over hun deel van het continentaal plat. Van 1974 tot 1983 was Eric Suy adjunct secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Verder fungeerde hij ook jarenlang als nationaal voorzitter van VTB-VAB. ‘Als Vlaming en wereldburger onderschrijf ik 100% het programma van N-VA. Knokke-Heist is geen eiland. Knokke-Heist is een Vlaamse gemeente in Europa. We moeten werk maken van samenwerkingsverbanden binnen Vlaanderen en met Europa. Op die manier gaat Knokke-Heist echt vooruit’ aldus Prof. Suy. ‘Het is ook belangrijk dat het lokaal bestuur de specifieke Vlaamse kenmerken van onze gemeente in de verf zet. Onze streekproducten, onze streekeigen namen, onze Nederlandse taal en cultuur zijn uniek en maken van Knokke-Heist een volwaardige toeristische gemeente’ vult Suy aan.