19.12.12

Vroegere Scheldeveren onder slopershamer

Twee overzetboten die jarenlang over de Scheldemonding pendelden tussen Breskens en Vlissingen worden gesloopt. Het gaat om de Prinses Christina en de Prins Willem Alexander. Beide veren werden zo’n tien jaar geleden aan Italië verkocht. Ze zouden daar als Ladies Matacena en de Athos Matacena worden ingezet op een veerverbinding naar Messina, maar hebben voornamelijk stilgelegen. Nu worden ze naar Turkije versleept om daar te worden gesloopt. De veerboten waren destijds in onze buurprovincie Zeeland overbodig geworden na de opening van de de Westerscheldetunnel in 2003.