19.12.12

Burgemeester Lippens zwaar geschokt door verblijf van Michelle Martin in Knokke-Heist

Burgemeester Lippens is door verontruste Knokke-Heistenaars op de hoogte gebracht dat Michelle Martin blijkbaar enkele dagen in de badstad heeft vertoefd. Martin werd o.a. herkend in een kapsalon en zou ook op restaurant geweest zijn. De burgemeester vindt het onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur en de Lokale Politie hiervan niet voorafgaandelijk door justitie op de hoogte werden gebracht. De burgervader zal dan ook aan de Procureur des Konings van Bergen zijn ongenoegen uiten over deze betreurenswaardige gang van zaken. “Het is schandalig dat iemand die voor opsluiting en foltering van zes meisjes en medeplichtigheid aan de activiteiten van de bende Dutroux en hiervoor veroordeeld werd tot 30 jaar gevangenisstraf, hier zomaar op onze zeedijk kan komen flaneren. Deze misdadigster mag van de strafuitvoeringsrechtbank niet in de provincies Luik en Limburg komen ter bescherming van de familieleden van de slachtoffers. Beseft de magistratuur dan niet dat door Martin de toelating te geven om naar een drukke toeristische gemeente zoals Knokke-Heist te komen, de kans bijzonder groot is dat ze hier bepaalde families zoals Lejeune, Delhez, Russo, Lambrechts en Marchal tegen het lijf kan lopen? Houdt ons gerechtelijk apparaat dan totaal geen rekening met het psychische leed dat dergelijke confrontatie met zich zou kunnen meebrengen? De Knokke-Heistse burgervader hoopt dat procureur Christian Henry zich eens ernstig bezint over de modaliteiten van de voorwaardelijke invrijheidstelling. “Via de media wil ik Michelle Martin alvast verwittigen dat ze in Knokke-Heist absoluut niet welkom is en beter in het slotklooster in Malonne verblijft waar ze zich in alle stilte en eenzaamheid kan bezinnen over haar gruweldaden”, aldus een diep verontwaardigde burgemeester Lippens.