18.12.12

Sluis zoekt alternatieve oplossingen parkeerprobleem

Ook onze buurgemeente Sluis is druk op zoek naar een oplossing voor het parkeerprobleem. Momenteel zijn er vijf zones in de gemeente waarin bewoners met een vergunningkaart kunnen parkeren. Elke woning heeft recht op één vergunningskaart. In deze wijken zijn er ook her en der vrije plaatsen, dit voor de "zoekers" onder de toeristen. De andere toeristen kunnen voor 2 euro op de bekende parkings parkeren. Het ziet er echter naar uit dat Sluis de auto’s van de bezoekers op termijn helemaal uit de woonwijken kwijt wil. Tijdens een inspraakmeeting raakte namelijk bekend dat tegen eind 2014 een nieuw parkeerterrein zal aangelegd worden voor 500 wagens op de Mariagaardpolder. Parkeerplaatsen in alle woonwijken zouden dan volledig bestemd zijn voor vergunninghouders, ttz inwoners van de gemeente.

Met de komst van de wijk “Hart Van Sluis” is er een extra stimulans om het parkeerbeleid over een andere boeg te gooien en de druk weg te nemen bij alle wagengebruikers. Momenteel worden verschillende antwoorden op de parkeervraag onderzocht. Zo zouden er kraskaarten kunnen worden gekocht door bewoners van Sluis die ze dan kunnen uitdelen als ze bezoek ontvangen. Op de kaart die ongeveer 1 euro zou kosten, kunnen ze dan de datum en de tijd krassen waarop de bezoekende wagen mag parkeren binnen een vergunningszone. Hierop zou dan een maximum tijdspanne staan. Een ander alternatief is om de vergunningkaarten per huisnummer uit te geven en niet per nummerplaat. Zo kunnen bewoners die bijvoorbeeld even op vakantie zijn hun parkeerkaart doorgeven aan buren die ze dan voor hun bezoekers of een tweede wagen kunnen gebruiken.