20.12.12

Carnaval in het Sincfala Museum

Zopas is in het Oud Schoolgebouw van het Sincfala Museum een permanente tentoonstellingsmuur over het Heistse carnaval geopend. Men kan er filmpjes, foto’s, documenten en voorwerpen bekijken die de geschiedenis van het plezantste feest van Heist illustreren. Het gaat ondermeer over de voetbalmatch tussen Vissers en Plakkers, het dinsdagse carnavalsgebeuren dat een halve eeuw geleden zeer populair was, de groei van het carnaval vanaf 1961, de prins(es) Carnavalverkiezing,… Gelijktijdig is bij Zorro Uitgeverij een boekje verschenen met als titel “Ze zijn zot, die Heistenaars!” Het is onder meer geschreven op basis van getuigenissen van Marie-Louise Vantorre en Robert De Corte. Robert lag als voormalig schepen van de gemeente Heist in 1961 aan de basis van de kinderstoet op zondag, die in vijftig jaar tijd uitgroeide tot wat de zondagstoet nu is. Het boekje telt 80 pagina’s en is te koop voor 10 euro aan de balie van Museum Sincfala, Pannenstraat 140, Knokke-Heist. Meer info: sincfala@knokke-heist.be en 050 530 730.