21.12.12

Een jaar burenbemiddeling

Begin januari is de gemeentelijke preventiedienst in Knokke-Heist gestart met het project burenbemiddeling. In de loop van het jaar hebben de preventiemedewerkers 23 aanvragen tot bemiddeling binnen gekregen. De helft ervan kwam niet in aanmerking voor bemiddeling, maar werd doorverwezen naar de bevoegde instantie. Van de rest zijn tien bemiddelingen geslaagd. Twee pogingen tot bemiddelen hebben echter niet tot een oplossing geleid. Knokke-Heist maakt gebruik van vrijwillige burenbemiddelaars. De tussenkomst is gratis. Burenbemiddeling moet verhinderen dat kleine ergernissen uitmonden in ruzie. Aanleidingen tot wrevel zijn zeer uitlopend, van overhangende takken tot muziek die te luid staat. Burenbemiddeling is er om de communicatie tussen de buren te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Alle partijen zijn gelijkwaardig, ongeacht wie de eerste stap zet. De bemiddelaar is altijd onpartijdig en de gesprekken blijven vertrouwelijk.

Meer informatie of burenbemiddeling aanvragen?
Contacteer de gemeentelijke Preventiedienst
de Vrièrestraat 26
8300 Knokke-Heist
Tel: 050 630 473
burenbemiddeling@knokke-heist.be