20.12.12

Schouderklopje van overheid voor Preventiedienst Knokke-Heist

De Preventiedienst in de badstad kreeg zopas een goed rapport van de federale overheid. Dat gebeurde na een terreinonderzoek uitgevoerd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van Binnenlandse Zaken. Het bezoek verschafte meer inzicht in de beleidsmatige en operationele context waarbinnen de gemeentelijke preventiedienst opereert. De lokale adviseur stelt in zijn rapport dat de gemeente over een sterk en dynamisch preventieteam beschikt dat er elk jaar opnieuw in slaagt de doelstellingen van het strategisch veiligheids- en preventieplan te realiseren. “De dienst heeft een sterke communicatiestructuur uitgewerkt voor het informeren van de bevolking. Verder is de preventieraad een nuttig medium om verantwoording af te leggen aan de burger en om verschillende diensten bij elkaar te brengen ter bevordering van de samenwerking met het oog op een integrale en geïntegreerde aanpak van veiligheid en leefbaarheid”, aldus de lokale adviseur. Tot slot wordt vanuit de overheidsdienst aangegeven dat gestreefd wordt naar een verdere constructieve samenwerking in het kader van de opvolging van de Strategische Veiligheids- en Preventieplan en de uitwerking van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. De gemeente Knokke-Heist kan in het verder vormgeven van de acties binnen het lokaal integraal veiligheidsbeleid dan ook blijven rekenen op de ondersteuning die de Directie Lokale Integrale Veiligheid hieromtrent biedt.