21.11.12

Zwin beter te genieten voor blinden

In het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een blindenpad gerealiseerd. Zowel mensen in een rolwagen als blinden en slechtzienden kunnen voortaan terecht op de paden. Ter hoogte van het uitkijkpunt over het Zwin heeft Westtoer bovendien een nieuwe bronzen reliëfmaquette geplaatste met een weergave van de Zwinstreek. De maquette presenteert de diverse landschappelijke elementen in de Zwinstreek: zee, duinen, slikken en schorren, polders en grasland. De maquette toont tevens topografische elementen zoals als wegen, dijken, wateringen en fortificaties. Volgend jaar worden het blindenpad en de maquette geïntegreerd in een "Groene Halte+" wandelroute.