23.11.12

Van Nieuwenhuysestraat vanaf maandag afgesloten

Vanaf maandag kan men niet meer via de Van Nieuwenhuysestraat langs de oude spoorwegberm van de Heistlaan in Heist naar de Minervarotonde bij de landwaartse sluisbruggen in Zeebrugge. De dienst Maritieme Toegang start op 26 november namelijk met werken ter hoogte van de aansluiting naar de nieuwe de interne havenweg en de Ronsestraat. De werken duren tot 21 december. Maar ook dan zal de Van Nieuwenhuysestraat afgesloten blijven. Port of Zeebrugge zal de nieuwe interne havenweg immers gebruiken om auto’s die geassembleerd moeten worden, te verplaatsen van de assemblageruimte naar de stockageplaats. Deze wagens rijden zonder nummerplaat en mogen dus niet op de openbare weg komen. Stad Brugge heeft daarom in haar bouwvergunning opgelegd dat de Van Nieuwenhuysestraat afgesloten moét worden zodat geen ander verkeer gebruik maakt van de interne havenweg. In juni was er al overleg hierover met het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Alle betrokken instanties gingen toen principieel akkoord om bij wijze van proef de Van Nieuwenhuysestraat gedurende 6 maanden af te sluiten. Tijdens belangrijke evenementen zoals Carnaval en het vuurwerkfestival kan de politie de straat echter tijdelijk open laten voor doorgaand verkeer. Eind januari gebeurt een tussentijdse evaluatie in overleg met alle betrokkenen. Een eindevaluatie en definitieve beslissing komen er eind mei 2013. Indien na eindevaluatie blijkt dat de Van Nieuwenhuysestraat toch open moet blijven om de verkeersdrukte op het kruispunt Heistlaan/Elizabetlaan te ontlasten, moet het kruispunt van de interne havenweg met de Ronsestraat herbekeken worden om te vermijden dat niet-gerelateerd havenverkeer zich op de interne havenweg begeeft. Ook het kruispunt met de Heistlaan moet in dat geval heringericht worden om duidelijk te maken dat het verkeer op de Heistlaan in principe rechtdoor moet naar het centrum van Heist en niet langer naar de haven. De afslag naar de Nieuwenhuysestraat die indertijd breed geconcipieerd was om de vrachtwagens naar de achterhaven te leiden, wordt dan ondergeschikt ten opzichte van de Heistlaan. Deze aanpassing aan het kruispunt is uiteraard des te meer noodzakelijk wanneer de Van Nieuwenhuysestraat definitief zou afgesloten worden.

Een gedetailleerd plan vindt men HIER.