15.11.12

Vlakte van de Raan moet veiliger voor bruinvissen

De zeestrook “tussen Knokke-Heist en Walcheren” moet op de Vlakte van de Raan veiliger gemaakt worden als leefgebied voor de bruinvis. Dat staat in een uitspraak van de Nederlandse Raad van State naar aanleiding van bezwaren van Greenpeace en Stichting Noordzee. De natuurorganisaties vinden dat de overheid nog veel meer moet doen om het zeemilieu rond de ondergelopen zandbanken op de Vlakte van de Raan te verbeteren. Eerder werd het zandplatengebied voor de Scheldemonding al aangemerkt als speciale Europese beschermingszone(SBZ). Volgens Greenpeace en Noordzee schiet de aanwijzing tekort, omdat alleen maatregelen worden genomen om de waarde van het gebied te behouden en niet verder te laten verslechteren. De Raad van State vindt echter een behouddoelstelling meer dan voldoende. Alleen voor de bruinvis zullen meer maatregelen genomen moeten worden om de stand van die zeezoogdieren te verbeteren. Mogelijk zullen vissers meer maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat bruinvissen in hun netten verstrikt raken en verdrinken.