15.11.12

Badstad blijft bijenproject steunen in Ethiopië

Knokke-Heist zal zoals vorige jaren een bijenhoudersproject in Ethiopië steunen met een subsidie van 2.788 euro. Het gaat om een initiatief Bert Reubens van Ma’ar. Dat is een Belgische vzw die in Ethiopië werkt rond honing en bijhouderij. Ze wil bijdragen aan voedselzekerheid en armoedebestrijding op een economisch, sociaal en ecologisch duurzame manier. Ma’ar is werkzaam in de regio Dogua Tembien van de provincie Tigray. Juist in de gebieden waar om ecologische redenen houtkap en begrazing verboden werd, kunnen de bijen perfect gedijen in een bloemrijke omgeving. In een honinglaboratorium wordt aan research gedaan, o.a. om bijensterfte (een mondiaal probleem) te voorkomen. De boeren werken samen in coöperatieven, en bekomen op die manier ook een betere marktprijs. Intussen is een tweede centrum opgericht, en geven de lokale imkers nu ook training aan andere organisaties.

Voor meer info: Bert Reubens, tel. 051 406979 - http://www.vzwmaar.be/