16.11.12

Tien jaar AV “Het Dak”

Donderdagavond werd in Knokke-Heist het 10-jarig bestaan gevierd van de Autonome Vereniging “Het Dak”. De vereniging bracht in 2002 drie zorginstellingen onder in één overkoepelend orgaan. Het betreft het woon-en zorgcentrum in Westkapelle, plus De Noordhinder en de Mardyck service flats in Heist. In de voorbije tien jaar werd veel verwezenlijkt. Niet alleen heeft Het Dak bewezen dat het zelfbedruipend is. Het woonzorgcentrum in Westkapelle werd uitgebreid met een nieuwe vleugel waardoor er nu 143 kamers beschikbaar zijn. Voor De Noordhinder kwam er een uitbreiding en een nieuwbouw. Daar werd ook een centrale keuken geïnstalleerd. Tenslotte realiseerde men ook het vernieuwen van de cafetaria van de Mardyck. Verder werd gezorgd voor een éénheidstatuut voor al het personeel. Het is dan ook aan alle medewerkers en vrijwilligers van “Het Dak” dat het jubileumfeest werd opgedragen. In haar feestrede zei voorzitter Annie Vandenbussche dat er ook straks nog veel werk aan de winkel is. Er moet voortdurend worden ingespeeld “op de veranderende maar vooral groeiende zorgvraag”. Verder moet men ervoor zorgen dat een “toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor ouderen in de toekomst gewaarborgd blijft”.