15.11.12

Herstel defecte gasleiding in de Knokkestraat

In Knokke werd een defect in de gasleiding vastgesteld ter hoogte van de in- en uitrit van de bussen van De Lijn, Knokkestraat 663. De herstelling wordt gestart nu maandag 19 november. Hiervoor moet de rijbaan in de rijrichting Heist plaatselijk worden opgebroken. Het verkeer zal bij de werfzone nog beurtelings in de beide richtingen mogelijk blijven. De passage wordt geregeld door verkeerstekens. Voor de buschauffeurs zal het evenwel onmogelijk zijn om bij het buiten rijden met een bus naar rechts (richting Heist) de Knokkestraat in te draaien.