13.11.12

Bingoavond bij De Vuurtoren

Nu zaterdag 17 november organiseert de ouderraad van de school De Vuurtoren in Heist een Bingo-avond. De opbrengst gaat integraal naar deze vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs type 8. Daar worden leerlingen begeleid met een normale intelligentie die één of meervoudige leerstoornissen hebben. Leerstoornissen zoals bv; dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysfasie, ADD of ADHD. Ook leerlingen met het autsismespectrumsyndroom kunnen in de vuurtoren terecht. Leerlingen die minstens 9 maanden in De Vuurtoren hebben school gelopen kunnen indien ze terug naar het gewoon onderwijs gaan, genieten van GON-begeleiding. Leerlingen met dyscalculie en of DCD worden ondersteund via de softwarepaketten “sprint” en “typ 10”. Om dit optimaal te organiseren wenst de Vuurtoren extra hardware aan te schaffen. De ouderraad wil dan ook graag met de opbrengst van de bingoavond dit belangrijk project ondersteunen. Iedereen is bijgevolg welkom op zaterdag 17 november om 18u.00 in de turnzaal van de school. Er zijn prachtige prijzen te winnen. Alle leerlingen en de kinderen jonger dan 12 jaar spelen gratis. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen daar bovenop een gratis geschenk.