15.11.12

OCMW stelde budget voor volgend jaar op

In het budget voor 2013 van het OCMW in Knokke-Heist werden geen nieuwe grote beleidsopties verwerkt. Een rode draad is de bijzondere aandacht die wordt besteed aan energiearmoede. Voor volgende lente heeft de sociale dienst in samenwerking met alle middelbare scholen van Knokke-Heist het “Boost Your Money” project vastgelegd rond het voorkomen van schulden bij jongeren. Uit een bevraging van de 300 klanten van de thuiszorgdiensten bleek verder dat de maaltijdendienst via de koude lijn zeer gewaardeerd wordt. Voor 2013 draagt de gemeente 4,4 miljoen euro bij in de werking van het OCMW en het lokaal sociaal beleid. Dit is een daling met ongeveer 160.000 euro tegenover 2012. Naast de kerntaak van de sociale dienst en de eigen thuiszorgdiensten wordt een ganse waaier diensten en organisaties gefinancierd. Zo bedraagt de bijdrage van het OCMW in het gemeentelijk woonbeleid via de Woonwinkel een half miljoen euro. Het thuiszorgplatform Knokke-Heist krijgt ongeveer 200.000 euro. Via het team maatschappelijk werkers in de Werkwinkel investeert het OCMW met succes in het activeren van doelgroepwerknemers. Het infoteam van het Sociaal Huis ondersteunt tenslotte alle inwoners van Knokke-Heist bij het zoeken naar gepaste dienstverlening.