22.10.12

Sociale bewogenheid is de Makz

Zopas namen een 15-tal leerlingen van de Middenschool en Atheneum Knokke-Heist Zwinstede deel aan de Zuiddag. Onder het motto ‘Work for Change’, werkten ze donderdag een hele dag lang voor het Zuiden. Hun loon van €40 werd integraal overgemaakt aan projecten rond onderwijs in ontwikkelingslanden. Vrijdag vond op de campus van de MAKZ de jaarlijkse schrijf-ze-vrijdag voor Amnesty International plaats. De focus dit jaar lag op de online wereld en nieuwe media. In de hele wereld spelen sociale media een enorme rol in de verspreiding van ideeën en protest tegen mensenrechtenschendingen. Daarom treden overheden in vele landen repressief op tegen online activisten: ze blokkeren websites, controleren en censureren berichten, en gooien bloggers en internet-activisten in de gevangenis. Zo werd tijdens deze schrjjf-ze-vrijdag onder andere opgekomen voor Shio Tao, een journalist beknot in zijn vrijheid.