24.10.12

Bevoegdheden nieuw schepencollege bekend

Tijdens zijn overwinningstoespraak op de avond van de verkiezingen in Knokke-Heist had burgemeester Lippens, na een kort conclaaf met z’n coalitiepartners, reeds het nieuwe schepencollege bekend gemaakt. Nu zijn ook de bevoegdheden bekend. Momenteel zijn er zeven schepenen. Vanaf nieuwjaar, bij het aantreden van de nieuwe ploeg, zijn er acht. Dat komt omdat ook de OCMW-voorzitter in het schepencollege wordt opgenomen. De bestuursploeg ziet er in de badstad straks als volgt uit. Eerste schepen, is en blijft, Maxim Willems. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor Cultuur, Jeugd, AGSO, Financiën en erfgoed. Ingrid Reubens zal zich bezighouden met Burgerlijke Stand, Bevolking en Onderwijs. Daniël De Vlamynck zal zich ontfermen over Sport, Mobiliteit, Parkeerbeleid en Visserij. Piet De Groote krijgt Personeel, Technische Diensten en Patrimonium in z’n portefeuille. Voor Paul Geerinckx is Openbare Werken, Milieu en Duurzaamheid weggelegd. Nieuwkomer Kris Demeyere krijgt Stedenbouw, Landbouw en Waterbeheersing onder zijn bevoegdheid. Anthony Wittesaele, die ook voor het eerst een schepenambt bekleedt, staat in voor Vrije Tijd en Toerisme. Kathleen van der Hooft zal zich bekommeren om Wonen, en zoals in 2000 ook om het OCMW. Alle bevoegdheden zie je hieronder nog eens op een rij:

Burgemeester: Graaf Leopold Lippens
Veiligheid – Brandweer - Preventie – Communicatie – Economische expansie - Waterbeheersing
1ste schepen: Maxim Willems
Cultuur – Jeugd – Senioren – Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling – Financiën – ICT - Erfgoed
2de schepen: Ingrid Reubens
Bevolking – Burgerlijke Stand - Onderwijs
3de schepen: Piet De Groote
Personeel -Technische Diensten - Patrimonium
4de schepen: Daniel De Vlamynck
Sport –Mobiliteit - Parkeerbeleid - Visserij
5de schepen: Anthony Wittesaele
Vrije Tijd - Toerisme
6de schepen: Kris Demeyere
Stedenbouw - Landbouw
7de schepen: Paul Geerinckx
Openbare Werken - Milieu - Duurzaamheid
8ste schepen: Kathleen van der Hooft
OCMW –Welzijn – Wonen – Concessies – Strand