25.10.12

Kamerlid voor Knokke-Heist

Volgens berichten zal N-VA lijsttrekker Cathy Coudyser uit Knokke-Heist zitting nemen in de Kamer. Daar zou ze in de plaats komen van Manu Beuselinck. Het kamerlid neemt namelijk “om persoonlijke redenen” ontslag. In 2010, bij de federale verkiezingen, stond Cathy Coudyser als tweede opvolger voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en bracht haar stemmenaantal naar 6211. Geert Bourgeois, lijsttrekker, bleef Vlaams minister en Bert Maertens volgde hem op in de Kamer. Daarmee werd de Knokke-Heistse eerste opvolger voor de Kamer. Manu Beuselinck zal wèl zetelen in de gemeenteraad van Oostende. “Er wachten mij daar grote uitdagingen”, aldus Beuselinck, die sedert juni 2010 deel uitmaakte van de 27-koppige N-VA-fractie in de Kamer. Als kamerlid was hij lid van drie commissies: Sociale Zaken, Financiën en Begroting en tot slot de commissie Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Vernieuwing.