18.9.12

Vlaamse Belang met 21 kandidaten naar kiezer

Het Vlaams Belang in Knokke-Heist heeft dinsdag een lijst met 21 kandidaten voorgesteld voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Het is geen volledige lijst, “want de tijdsgeest zit het Vlaams Belang wat tegen” zei fractieleider Frank De Smet. “Eventuele kandidaten worden afgeschrikt door scholen, werkgevers, vakbonden en zelfs geïntimideerd vanuit het schepencollege” aldus De Smet. Lijsttrekker is de 49-jarige Frank De Smet. Op de tweede plaats staat Lorie Pauwaert, gevolgd op drie door Johan Vanhove. Lijstduwer is de 53-jarige Leo De Waele. Er staan elf mannen op de lijst en tien vrouwen. Vier kandidaten zijn afkomstig uit de deelgemeente Knokke, één is uit Westkapelle; de rest is afkomstig uit Heist. De jongste kandidate, Freya Vanhove is 18 en studente. De partij trekt naar de verkiezingen met de lokale slogan “Vlaams Belang blijft nodig.” Dat slaat op de noodzaak om onder meer de fysieke veiligheid te garanderen. Dat gebeurt door een hardere aanpak van de criminaliteit, met meer blauw op straat en meer aandacht voor weerloze senioren. Verder moeten alle vormen van drugsoverlast zwaar worden bestraft en wenst de partij constante preventie in de scholen. Verder moet de verdoken armoede actief opgespoord worden en er moet met alle middelen geholpen worden. Het Vlaams Belang wil meer de nadruk leggen op het Vlaams karakter van Knokke-Heist. Vlaamse leeuwenvlaggen moeten constant in het straatbeeld aanwezig zijn en men wil premies voor handelszaken en nieuwe residenties die hun zaak of woning een Vlaamse benaming geven. Communicatie voor toeristen mag viertalig met nadruk op het Nederlands; dus niet enkel Frans en Nederlands, maar viertalig. Het Vlaams Belang wil dat de Knokke-Heistenaars in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen. “Het bestuur moet bondgenoot zijn van zijn burgers en niet van de bouwpromotoren. Het is volgens ons deontologisch niet verantwoord dat alle kandidaten van de gemeentebelangen aan het raam hangen van een bouwpromotor die Heist vol mag bouwen. Gronden die eigendom zijn van de gemeente moeten prioritair en betaalbaar verkocht worden aan eigen bewoners. Alle gemeentelijke gronden moeten in kaart gebracht worden en waar mogelijk verkaveld en aangeboden worden aan een betaalbare prijs aan onze eigen en jonge inwoners. Drie voorbeelden: het oud voetbalplein van Westkapelle, sporthal de sportmeeuw met alle gronden errond en de Tolpaertpolder”, aldus Frank De Smet. Het Vlaams Belang stelt voor om de opcentiemen tot 1.500 terug te brengen om de eigen inwoners de kans te geven hun eigendom te behouden. De partij is ook voorstander van het in erfpacht geven van gronden aan de eigen bevolking.