21.9.12

Shortsea cijfers vertonen ook in Zeebrugge twee gezichten

Het jaar 2011 kende twee totaal verschillende jaarhelften wat de totaal behandelde shortsea lading in de 4 Vlaamse havens betreft. Shortsea shipping behelst alle vervoer te water, zowel van goederen als passagiers, over een traject dat gedeeltelijk op zee ligt en waarbij de oceaan niet wordt gekruist. In het bijzonder gaat het om de vaart langs de Europese kusten, met inbegrip van de Noordzee, de Middellandse zee, de Zwarte Zee en de Oostzee. Die trafiek vertoonde in het eerste semester van vorig jaar een stijging met +4.7%. In de tweede helft van 2011 sloeg de crisis toe: 5.6 miljoen ton minder shortsea lading werd behandeld in de 4 Vlaamse havens dan in de eerste helft van dat jaar (-8.6%). De shortsea cijfers van de eerste jaarhelft 2012 vergelijken met het record eerste semester 2011 levert een terugval van 4.4% (bijna 3 miljoen ton) op. Een vergelijking met het tweede semester 2011 geeft weer wat hoop met een groei van ongeveer 4% (2.6 miljoen ton meer). Dit blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven door het Promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen. Het aandeel van het shortsea transport tegenover de globale trafiek in de Vlaamse havens bedraagt 51,43%, een cijfer dat het belang van shortsea in Vlaanderen onderstreept. Het schommelt al enkele jaren rond dit niveau. In absolute cijfers werd eind juni 2012 afgeklokt op 67.448.613 ton behandelde shortsea trafiek voor de 4 havens samen (import en export). Zeebrugge kende met 14.224.535 ton een terugval van bijna 0.5 miljoen ton t.o.v. het eerste semester 2011. Het overstijgt echter weer de tweede jaarhelft 2011 (14.1 miljoen ton). Het percentage shortsea t.o.v. de totaal behandelde lading verschilt van haven tot haven. Zeebrugge haalt 63.34 %, dat is een lichte verhoging in vergelijking met 2011.