19.9.12

Hoe lang houden we het in Knokke-Heist nog droog?

Het poolijs smelt ’s zomers angstwekkend. Het zeewater koelt daardoor af en zorgt straks mogelijk voor lagere temperaturen aan onze kust. Het zeeniveau stijgt verder en bedreigt op termijn onze huidige dijken. In het Deltaprogramma dat dinsdag in Den Haag naar de Tweede Kamer is gestuurd bereiden onze noorderburen zich daar alvast op voor. Om tot 2100 droge voeten te houden zullen dijken moeten worden versterkt en verhoogd. Hetzelfde probleem stelt zich aan onze kust. Er wordt trouwens al strijd geleverd tegen teveel water in de polder. Om het overstromingsrisico in de poldergebieden te verminderen, heeft de Vlaamse Milieumaatschappij het Isabellagemaal vernieuwd. Daardoor wordt het overtollige veldwater uit het Leopoldkanaal voortaan overgepompt naar Zeeuws-Vlaanderen. Dat lost echter de stijgende zeespiegel niet op. De vraag is welke andere maatregelen moeten genomen worden? En hoe lang houden we het in Knokke-Heist nog droog? Wellicht wordt de badstad in de toekomst een exclusief versterkt eiland voor onze kust, in de vorm van een walvis misschien…