17.9.12

OCMW Poetsdienst nu ook voor zorgbehoevenden

Het Vlaams Agentschap Zorg en Welzijn heeft de poetsdienst van het OCMW in Knokke-Heist erkend als “dienst logistieke hulp”. Concreet betekent dit dat de criteria om hulp te bieden veranderen. Tot nog toe richtte het OCMW zich met de poetsdienst op de senioren vanaf 65 jaar. Nu zullen ook andere zorgbehoevenden een beroep kunnen doen op de poetsdienst. Door de erkenning krijgen inwoners van Knokke-Heist de mogelijkheid om de kosten van de poetsdienst in te brengen bij de berekening van de maximumfactuur door erkende thuiszorgverstrekkers. De erkenning zorgt er ook voor dat de bijdrage die de gebruiker moet betalen, vanaf nu uniform is voor gans Vlaanderen.