17.9.12

In Knokke-Heist worden de Zwinnevaart en Isabellavaart geruimd

Maandagmorgen is de Vlaamse Milieumaatschappij gestart met de tweede fase van de slibruiming in de Isabellavaart en de Zwinnevaart. Stroomafwaarts zal ongeveer 16.000 kubieke meter slib geruimd worden. Vorig jaar waren de trajecten opwaarts van de Natiënlaan al aan de beurt. De ruiming is belangrijk voor een voldoende snelle afwatering van overtollig regenwater naar zee. Door de recente investeringen van Aquafin in het stroomgebied van beide waterlopen gaat de kwaliteit van het water en ook het slib erop vooruit. Bij hevige buien storten de rioleringen in Knokke tegenwoordig namelijk tien keer minder vaak over naar de Isabellavaart. In het verleden was alle slib van de Zwinnevaart en Isabellavaart verontreinigd waardoor afvoer naar een slibverwerkingsinstallatie noodzakelijk was. Dankzij de kwaliteitsverbetering kan nu een deel van het slib op de oevers gedeponeerd worden. Om wateroverlast in de Knokke-Heistse polder verder te verminderen, wordt ook de monding van de Zwinnevaart de komende jaren verbreed. De vaart krijgt verder natuurvriendelijke oevers. In 2013 komt er ook een nieuwe stuw die ingeschakeld wordt in het automatische afstandsbewakingssysteem van de VMM. Dit zal het mogelijk maken de waterbeheersing in het gebied in functie van veiligheid, landbouw en natuur verder te optimaliseren. Deze wateronderhoudswerken passen in de rol van de VMM als waterloopbeheerder van de grotere onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. De kostprijs van de volledige slibruimingen van de Zwinnevaart en Isabellavaart bedraagt bijna 625.000 euro.