21.2.12

Start psychosociaal hulpverleningsnetwerk

In Knokke-Heist en Damme hebben de gemeenteraden ingestemd met de oprichting van een PsychoSociaal Hulpverleningsnetwerk. Dat zal begeleiding geven aan personen die betrokken zijn bij een noodsituatie. De procedures daarvoor moeten volgens de wet worden neergeschreven in een Psychosociaal Interventieplan. Voor de praktische uitwerking wordt een samenwerking opgezet tussen de twee buurgemeenten, die ook deel uitmaken van dezelfde politiezone. Verder zijn ook de OCMW’s van beide gemeenten in het netwerk betrokken. Concreet zal een ploeg van ongeveer dertig vrijwilligers worden opgeleid. De kosten voor het hulpverleningsnetwerk worden tussen Knokke-Heist en Damme verdeeld in verhouding tot het aantal inwoners. Het netwerk kan geactiveerd worden binnen het gemeentelijke algemeen nood- en interventieplan. Maar de burgemeesters kunnen ook beslissen om het bij kleinere incidenten in werking te stellen. Concreet zullen de vrijwilligers dan instaan voor de opvang van niet-gewonde slachtoffers en betrokkenen bij een incident, noodsituatie of evacuatie. Zij zullen ook een telefooninformatiecentrum oprichten en bemannen. Verwanten en vrienden van eventuele betrokkenen zullen naar dit telefooninformatiecentrum kunnen bellen.