20.2.12

Knokke-Heist stopt gebruik van onkruidverdelgers

Over drie jaar zal het gemeentebestuur van Knokke-Heist geen gebruik meer maken van om het even welke herbicide of biocide. Dit jaar zal de toeristische zone nog gesproeid worden met een speciale herbicide zonder nawerking. Het gaat hier wel om de verharde bodems waarvan het onderhoud ten laste is van de gemeente (bv. rond de brandweerkazerne, het Alfred Verweeplein, rond het stadhuis van Knokke, ...). Dat zal dan herhaald worden in 2013 en een laatste maal in 2014. Daarna is het uit met de onkruidverdelgers. Het gemeentebestuur beklemtoont, dat het onkruidvrij houden van greppels en stoepen een taak is voor de inwoners zelf. De burger moet conform de politieverordening zijn trottoir vrij houden van sneeuw, ijs, zwerfvuil, onkruid, enz. Maak hierbij geen gebruik van voor het milieu schadelijke stoffen. Die zijn zeer slecht voor de gezondheid, voor het milieu, voor huisdieren, vogels en insecten. Herbiciden zijn mede de oorzaak van het verdwijnen van hele bijenpopulaties wereldwijd. Een stoepoppervlak is niet zo groot als ieder voor zijn eigen deur ‘veegt’. Haal dus best gewoon zoals vroeger een mes of krabbertje erbij, aldus een mededeling van de gemeente.