22.2.12

Knokke-Heist vreest inval Zeebrugse havenmeeuwen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist vreest andermaal voor grote overlast tijdens het aanstaande broedseizoen van de meeuwen. De eerste meldingen van de nadrukkelijke aanwezigheid van meeuwen in het stadscentrum van Knokke en Heist zijn al binnengelopen. Volgende maand zullen meeuwenparen ook daadwerkelijk een nestplaats opzoeken. Daarom zal Knokke-Heist bij het Agentschap voor Natuur en Bos weer een aanvraag indienen voor het verwijderen van nestmateriaal en het schudden van eieren. Dit keer wil men de toelating voor een ruimer gebied, dat niet alleen de Zeedijk en zijstraten omvat, maar ook de bebouwde kommen vanaf de zee tot bij het stadhuis van Knokke en het station van Heist. Verder worden ook de verhuuragentschappen en gebouwenbeheerders aangeschreven met de vraag om de appartementsdaken “meeuwonvriendelijk” te maken.
Meeuwenoorlog door influx Zeebrugse meeuwen?Bijkomende zorg is de vrees dat bij uitbreiding van de Zeebrugse haven de meeuwenpopulaties zullen uitzwermen naar Knokke-Heist en Blankenberge. Het gemeentebestuur heeft in dat verband reeds geschreven naar Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvlieghe. Zopas heeft de minister in een brief toegegeven dat een deel van de 6000 Zeebrugse broedkoppels heil zal zoeken bij kolonies in onze buurlanden en een deel in de onmiddellijke omgeving van de huidige broedplaats. “De bevindingen van de stuurgroep 'Beheerregeling meeuwen' worden momenteel in een eindrapport gefinaliseerd. Het is evenwel nu reeds duidelijk dat, om tot een haalbare en duurzame oplossing te komen, er inspanningen zullen nodig zijn vanwege alle betrokken partners”, antwoordt de minister. Op de concrete vraag over de densiteit van meeuwen kan er geen eenduidig antwoord gegeven worden. De minister relativeert daarbij het gevaar voor de biodiversiteit. “Als er voor de grote meeuwen voldoende broedhabitat aanwezig is, kunnen ze zonder veel problemen samen leven met andere kustbroedvogels, tenminste als er een fysische afstand tussen de mogelijke broedkolonies bestaat. Dit is al sinds 1987 het geval in de haven van Zeebrugge waar meeuwen en sternen zonder veel problemen naast mekaar leven”, aldus Minister Schauvlieghe. Maar in een stedelijk gebied is een dergelijke fysische afstand er niet. Mogelijk kan dit uitdraaien op een meeuwenoorlog.