24.2.12

Nieuwe aanpak beheersing zomerganzenpopulaties

Naast het beheersen van de meeuwen in de badstad wil Knokke-Heist tijdens het aanstaande broedseizoen ook ingrijpen om de aangroei van ganzenpopulaties in de polder te beperken. Overzomerende ganzen veroorzaken ook bij ons geregeld schade aan landbouw, natuur en recreatie. Het gaat daarbij onder meer om grauwe ganzen, Canadese ganzen, nijlganzen, magelhaenganzen en ontsnapte of verwilderde boerenganzen, zogeheten ‘soepganzen’. De voorbije jaren werd telkens de inzet van de rattenvangers gevraagd bij het beheersen van de zomerganzenpopulaties. Dit jaar is er een nieuwe aanpak voor de procedure van het schudden/prikken van de eieren. Waar voordien elke gemeente of polderbestuur een aparte melding moest doen bij ANB (Agentschap Natuur en Bos), zal de gezamenlijke melding nu gebeuren via de Provinciale Adviescommissie Muskusrattenbestrijding (PAM). Dit betekent een administratieve vereenvoudiging voor de individuele besturen. De toestemming voor het prikken van ganzeneieren hoeft trouwens niet meer jaarlijks worden aangevraagd. Ze kan gelden voor meerdere opeenvolgende jaren.