3.3.11

Liberalen grootste partij in Zeeland, maar niet in Sluis

Bij de provinciale verkiezingen in onze buurprovincie Zeeland is de VVD als grootste partij uit de bus gekomen. Vooral in het midden en het noorden van de provincie scoorden de liberalen goed. In onze buurgemeente Sluis lag dat evenwel anders. Dààr is de Partij voor Zeeland met 20,7 procent van de stemmen de grootste partij geworden. De VVD is slechts de tweede partij in Sluis met 18 procent van de stemmen. Het CDA verliest flink en behaalt 15,2 procent, dat is slechts iets meer dan de helft in vergelijking met de stembusgang in 2007. De PvdA is de vierde partij in Sluis met 14,8 procent van de stemmen. De PVV van Geert Wilders komt binnen op de vijfde plaats met 12,5 procent. Dan volgt de SP met 7,4 procent van de stemmen . Bij de andere kleine partijen is het opvallend dat de SGP in Sluis amper 1 procent van de stemmen kreeg. In een aantal andere gemeenten in Zeeland legde deze conservatieve reactionaire fundamentalistisch orthodox-gereformeerde partij (met platte aarde aanhangers) toch nog de hand op tussen 25 en 35 procent van de stemmen.